Som selger kan du bli ansvarlig for skjulte feil og mangler i fem år etter at boligen er solgt

Hvis kjøper fremmer et krav mot deg, må Claims Link ha all nødvendig dokumentasjon fra kjøper for å kunne behandle saken. Dette kan sendes til post@claimslink.no. Claims Link kan også treffes på telefon 67 83 51 30.

ClaimsLink_logo small.jpg

Claims Link er skadeoppgjørsselskapet som behandler alle reklamasjoner på vegne av boligselgerforsikringsselskapet.

Når Claims Link har mottatt all informasjon fra boligkjøper, gjøres en konkret vurdering av hvorvidt det er grunnlag for å utbetale kjøper et prisavslag. Det er kjøper som har bevisbyrden. Det betyr at det er kjøper som må dokumentere sitt krav.

Dersom det foreligger et ansvar for selger, er det forsikringsselskapet som utbetaler pengene direkte til kjøper.