lovendring_topp.jpg

Ny avhendingslov og takstforskrift fra 1.1.22

Her finner du viktig informasjon om lovendringen som trer i kraft ved årsskiftet.

Regjeringen har fastsatt dato for ikrafttredelse av endringene i avhendingsloven. De har også vedtatt forskrift om krav til innhold i tilstandsrapporter. Begge endringene trer i kraft fra 1. januar 2022.

Formålet med lovendringene er å stimulere til at det innhentes mer og bedre informasjon, og at informasjonen blir klart og tydelig formidlet før eiendommene selges. Med mer og bedre informasjon, reduseres risikoen for negative overraskelser, og med det også risikoen for ubehagelige og dyre mangelstvister mellom kjøper og selger i etterkant.

Som eiendomsmegler må du gjøre deg kjent med hvilke endringer som kommer og hva det betyr i praksis. En av følgene er økt krav til rådgivning.

Viktig å merke seg

Dette skriver Norges Eiendomsmeglerforbund

Eiendomsmeglere får en enda viktigere omsorgs- og rådgiverrolle overfor oppdragsgivere og interessenter!

Nedenfor finner du link til en oversikt over endringene, konsekvenser de får for forbrukere som selger og kjøper bolig, samt hvorfor meglers rådgiverrolle blir viktigere enn noen gang.