fagkurs toppmodul.jpg

Velkommen til vår digitale kurskatalog!

Vårt fokus er å gi våre kunder en tryggere bolighandel.

I kurskatalogen finner du blant annet kurs om takstforskriften, takstmannens ansvarsgrunnlag, dekningssalg og boligkjøperforsikring.

Nytt kurs: 

  • Mars 2022: Takstmannsforskriften 2022 - v/Claims Link (2 poeng)

Tidligere kurs: 

  • Endringer i Avhendingslova og Takstmannsforskrift v/Crawford (2 poeng)
  • Endringer i Avhendingslova v/Söderberg & Partners (2 poeng)
  • Innføring i boligkjøperforsikring - v/Crawford (2 poeng)
  • Lovlighetsmangler - v/Claims Link (2 poeng) 
  • Dekningssalg - v/Legal24 (2 poeng)
  • Fellesgjeld og felleskostnader - v/Claims Link (1 poeng)
  • Takstmannsforskriften og takstmannens ansvar - v/Claims Link (2 poeng)

Til kursene

Ny avhendingslov og takstforskrift fra 1. januar 2022

Ved årsskiftet blir det vesentlige endringer i avhendingsloven – loven som regulerer bolighandelen mellom kjøper og selger.

Det stilles nye krav til et godt informasjonsgrunnlag om eiendommen som skal selges, og det er viktig å være klar over hva dette betyr.

nyhetsbrev sept21 - infokort.jpg