fagkurs toppmodul.jpg

Velkommen til vår nye digitale kurskatalog!

Vårt fokus er å gi våre kunder en tryggere bolighandel. I løpet av den siste tiden har vi blant annet gitt en oppdatering om takstforskriften, takstmannens ansvarsgrunnlag og en gjennomgang av dekningssalg. Vårt nyeste kurs, ulovlighetsmangler, er nå også tilgjengelig i kurskatalogen.

Nytt kurs: 

  • Juli 2021: Innføring i boligkjøperforsikring - v/Crawford (2 poeng) 

Tidligere kurs: 

  • Lovlighetsmangler - v/Claims Link (2 poeng) 
  • Dekningssalg - v/Legal24 (2 poeng)
  • Fellesgjeld og felleskostnader - v/Claims Link (1 poeng)
  • Takstmannsforskriften - v/Claims Link (2 poeng)

Til kursene