fagkurs toppmodul.jpg

Velkommen til vår digitale kurskatalog!

Vårt fokus er å gi våre kunder en tryggere bolighandel.

I kurskatalogen finner du blant annet kurs om takstforskriften, takstmannens ansvarsgrunnlag, dekningssalg og boligkjøperforsikring.

Nytt kurs: 

 • Juni 2023: Medhjelpers økte ansvar ved Crawford & Co (2 kurspoeng)

   

Tidligere kurs: 

 • Bud med forbehold – v/Claims Link (2 kurspoeng)
 • Salg av landbrukseiendom - v/Claims Link (1 kurspoeng)
 • Tilbakehold og retting - v/Advokatfirmaet Solver (2 poeng)
 • Status ny avhendingslov per 1. juni - v/Crawford (2 poeng)
 • Takstmannsforskriften 2022 - v/Claims Link (2 poeng)
 • Endringer i Avhendingslova og Takstmannsforskrift v/Crawford (2 poeng)
 • Endringer i Avhendingslova v/Söderberg & Partners (2 poeng)
 • Innføring i boligkjøperforsikring - v/Crawford (2 poeng)
 • Lovlighetsmangler - v/Claims Link (2 poeng) 
 • Dekningssalg - v/Legal24 (2 poeng)
 • Fellesgjeld og felleskostnader - v/Claims Link (1 poeng)
 • Takstmannsforskriften og takstmannens ansvar - v/Claims Link (2 poeng)

Til kursene

Webinar: Erfaringer med ny avhendingslov og ny forskrift

I dette webinaret gir Supertrygg deg en kortfattet oppsummering av de viktigste erfaringene med ny lov og forskrift nå før sommerferien. Webinaret kan du se her når det passer for deg.

Ny avhendingslov og takstforskrift fra 1. januar 2022

Ved årsskiftet blir det vesentlige endringer i avhendingsloven – loven som regulerer bolighandelen mellom kjøper og selger.

Det stilles nye krav til et godt informasjonsgrunnlag om eiendommen som skal selges, og det er viktig å være klar over hva dette betyr.

nyhetsbrev sept21 - infokort.jpg