Webinar: Erfaringer med ny avhendingslov og ny forskrift

I dette webinaret gir Supertrygg deg en kortfattet oppsummering av de viktigste erfaringene med ny lov og forskrift nå før sommerferien. Webinaret kan du se her når det passer for deg.

I august kommer vi tilbake med en egen fagdag, hvor vi går nærmere inn på de samme temaene. Mer info kommer!

fagkurs toppmodul.jpg

Velkommen til vår digitale kurskatalog!

Vårt fokus er å gi våre kunder en tryggere bolighandel.

I kurskatalogen finner du blant annet kurs om takstforskriften, takstmannens ansvarsgrunnlag, dekningssalg og boligkjøperforsikring.

Nytt kurs: 

  • Oktober 2022: Tilbakehold og retting - v/Advokatfirmaet Solver (2 poeng)

Tidligere kurs: 

  • Status ny avhendingslov per 1. juni - v/Crawford (2 poeng)
  • Takstmannsforskriften 2022 - v/Claims Link (2 poeng)
  • Endringer i Avhendingslova og Takstmannsforskrift v/Crawford (2 poeng)
  • Endringer i Avhendingslova v/Söderberg & Partners (2 poeng)
  • Innføring i boligkjøperforsikring - v/Crawford (2 poeng)
  • Lovlighetsmangler - v/Claims Link (2 poeng) 
  • Dekningssalg - v/Legal24 (2 poeng)
  • Fellesgjeld og felleskostnader - v/Claims Link (1 poeng)
  • Takstmannsforskriften og takstmannens ansvar - v/Claims Link (2 poeng)

Til kursene

Ny avhendingslov og takstforskrift fra 1. januar 2022

Ved årsskiftet blir det vesentlige endringer i avhendingsloven – loven som regulerer bolighandelen mellom kjøper og selger.

Det stilles nye krav til et godt informasjonsgrunnlag om eiendommen som skal selges, og det er viktig å være klar over hva dette betyr.

nyhetsbrev sept21 - infokort.jpg