Ny avhendingslov og takstforskrift fra 1. januar 2022

Ved årsskiftet blir det vesentlige endringer i avhendingsloven – loven som regulerer bolighandelen mellom kjøper og selger. Det stilles nye krav til et godt informasjonsgrunnlag om eiendommen som skal selges, og det er viktig å være klar over hva dette betyr.

ny avhendingslov.png

I dag er det vanlig at selger benytter seg av et såkalt "som den er"- forbehold ved salg av eiendom. Selger er i et slikt tilfelle bare ansvarlig for mangler som medfører at eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med. Fra 1. januar 2022, vil det ikke lenger være lov å selge med et slikt forbehold. 

I praksis betyr dette at du som selger får økt ansvar for avvik som du ikke kjente til, og du må ta eksplisitte forbehold for ikke å risikere å havne i ansvar. Alt som tydelig er gjort rede for i tilstandsrapport, eller opplyst om i egenerklæringsskjema eller salgsoppgaven vil ikke være mangler, siden kjøperen da har fått mulighet til å undersøke nærmere og eventuelt ta høyde for risikoen ved bud - uavhengig av om kjøper rent faktisk er kjent med forholdene eller ikke. Poenget er å bevisstgjøre kjøper på viktigheten av å sette seg grundig inn i salgsdokumentasjonen, samt å øke selgers insentiver til å fremlegge tilstandsrapport.

Grensen for hva som regnes som en vesentlig mangel endres fra dagens 3-5% av kjøpesum, til en egenandel på 10 000,-

I forbindelse med endringene i avhendingsloven er det laget en ny forskrift med bestemmelser for hva en tilstandsrapport skal inneholde. For deg som selger er det viktig å vite at fra 01.01.22 må tilstandsrapporten på den markedsførte boligen være i henhold til den nye forskriften. Dette er også et krav ved kjøp av boligselgerforsikring.

Spørsmål og svar