toppbilde boligselger.jpg

Boligselgerforsikring

Få hjelp fra jurister og advokater om du mottar en reklamasjon fra kjøper. Du får juridisk bistand fra dag én og er dekket mot prisavslag, erstatninger og heving av kjøp.  

Hvorfor forsikring?

Ifølge avhendingsloven kan du som selger bli ansvarlig for skjulte feil eller mangler ved boligen du har solgt i hele fem år etter overtakelse.

boligselger-icon.png

Boligselgerforsikring dekker selgers ansvar overfor kjøper etter avhendingsloven.

Du får samtidig hjelp til å håndtere reklamasjonen fra kjøper eller kjøpers representant. Med boligselgerforsikring kan du senke skuldrene når din bolig er solgt.

I dag tegner 9 av 10 av landets boligselgere boligselgerforsikring – med god grunn. I hele 1 av 6 boligsalg, kommer det en eller annen form for reklamasjon eller klage fra kjøper. Som selger er ditt ansvar overfor kjøper høyt fordi du etter avhendingsloven kan bli ansvarlig for feil og mangler du ikke kjente til, i hele fem år etter overtakelse. Dette gjelder også dersom boligen selges videre innen disse årene.

Boligselgerforsikringen dekker dette ansvaret overfor kjøper, begrenset til boligens salgssum og maksimalt kr. 10 millioner. For oppdrag inngått etter 03.10.2022 gjelder nytt vilkår med maksimal forsikringssum kr. 14 millioner.

Skadeoppgjørsselskapet Claims Link tar seg av klagebehandlingen, og utbetaler eventuell erstatning direkte til kjøper. På denne måten sikrer boligselgerforsikringen selger av boligen samtidig som det sikrer at kjøper er sikret en likvid motpart.

Ny avhendingslov og takstforskrift fra 1. januar 2022

Ved årsskiftet blir det vesentlige endringer i avhendingsloven – loven som regulerer bolighandelen mellom kjøper og selger. Det stilles nye krav til et godt informasjonsgrunnlag om eiendommen som skal selges, og det er viktig å være klar over hva dette betyr.

Spørsmål og svar om boligselgerforsikring

Spørsmål og svar om egenerklæringen

Gjør boligen din mer attraktiv i et utfordrende boligmarked!

Med dobbeltboligforsikring blir boligen din mer aktuell for usikre kjøpere, og det vil føles tryggere å legge inn bud.

Forsikringen dekker ekstra boligkostnader med inntil kr 15 000 per måned i inntil 9 måneder dersom kjøper ikke får solgt sin nåværende bolig før overtakelse av din bolig. Les mer om dobbeltboligforsikring her...

DBF stempel med tekst og logo.png

Historier fra våre kunder

Opplyst om feil fellesgjeld

Ved salg ble det opplyst at leilighetens andel av fellesgjelden var kr 130 000. Denne opplysningen hadde megler innhentet fra forretningsføreren til borettslaget. Da kjøper overtok, viste det seg at gjelden var kr 230 000. Kjøper krevde å få dekket økningen på kr 100 000 som prisavslag.

 

Kjøper fikk kravet utbetalt under selgers boligselgerforsikring.

Garasjen skled ut

Huset var bare fem år gammelt og selger hadde bodd der siden det var nytt. Heldigvis tegnet selger boligselgerforsikring. Selgerne ble økonomisk ansvarlige for garasjen som «skled ut».

Kjøper fikk utbetalt kr 170 000 under selgers boligselgerforsikring.

Tak uten lufting og håndtverker var konkurs

I huset fra 1920 ble det opplyst i salgsdokumentene at det var lagt nytt tak og nye takrenner i 2008. Det viste seg at taket var uten tilstrekkelig lufting, slik at kjøper opplevde at kondensvann rant inn i huset. Håndverker som la nytt tak var konkurs.

Kjøper fikk utbetalt kr 230 000 under selgers boligselgerforsikring.

Lovpålagt informasjon

Söderberg & Partners (org.nr 965 575 162) yter rådgivning basert på en objektiv analyse. Söderberg & Partners har konsesjon fra Finanstilsynet, og er oppført i deres Virksomhetsregister.