toppbilde boligkjøper.jpg

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe bolig er for de aller fleste den største økonomiske investeringen man gjør i løpet av livet. Dessverre oppdager mange feil og mangler ved boligen de har kjøpt. 

Hvorfor forsikring?

Dersom du oppdager en feil ved boligen du har kjøpt, og du mener du har et krav overfor selger, vil du få hjelp med å få løst saken din på best mulig måte.

boligkjoper-icon.png

En av seks finner feil!

Du kan synes det er urimelig at du skal betale for å rette opp en feil som mest sannsynlig har oppstått lenge før du kjøpte boligen. I slike tilfeller kan det bli en vanskelig diskusjon med tidligere eier om hvem som skal dekke kostnadene forbundet med utbedring.

Den diskusjonen trenger du ikke ta selv. Med boligkjøperforsikring er du i trygge hender, og advokater, saksbehandlere og jurister som er spesialiserte på eiendomskjøp står parat til å hjelpe deg i hele fem år etter overtakelse.

Spørsmål og svar om boligkjøperforsikring

Usikker på hva du kan få for din nåværende bolig, og hvor lang tid det vil ta å selge?

Med dobbeltboligforsikring kan du trygt kjøpe før du har solgt din nåværende bolig. Se etter dobbeltboligforsikring-merket i boligannonsen.

Forsikringen dekker ekstra boligkostnader med inntil kr 15 000 per måned i inntil 9 måneder dersom du ikke får solgt din gamle bolig før overtakelse av den nye. Les mer om dobbeltboligforsikring her...

DBF stempel med tekst og logo.png

Historier fra våre kunder

Ikke godkjent kjeller

Ved oppussing av nylig overtatt leilighet i en firemannsbolig innhentet kjøper godkjente tegninger fra kommunen. Det viser seg at kjelleren kun er godkjent som grovkjeller, og ikke til varig opphold. I prospektet ble det opplyst at det foreligger ferdigattest på kjelleren, men det viser seg at denne tilhører naboene. Det ble innhentet takst, engasjert arkitekt og fremsatt søknad til kommunen for ettergodkjenning av arealet.

Saken ender med at kjøper får et prisavslag på kr 240 000.

Gammelt vindu

Ved kjøp av en enebolig fra 1970 ble det opplyst i verdi- og lånetaksten at et stort vindu i stue var fra 2004. Nærmere undersøkelser viste at det kun var selve glasset som var skiftet, ikke rammer og treverk rundt vinduet. Det var råteskader på dette og på innvendig gulv som følge av lekkasje.

Selger aksepterte etter noe korrespondanse, et forslag om minnelig løsning på kr 35 000.

Oversvømmelse

Ved første kraftige regnskyll etter overtakelse av enebolig, fikk kjøper oversvømmelse på tomten. Selger hadde opplyst om problemet i egenerklæringsskjemaet, men mente forholdet var utbedret. Kjøpers takstmann avdekket at rørdimensjonen som var utbedret på innløpet var større enn utløpet, slik at vannet i kummen ble demmet opp. Kjøpersiden fant dokumentasjon på at selger hadde kunnskap om rørdimensjonen, og således var kjent med at kummen ikke ville avhjelpe problemet med oversvømmelser.

 

Saken ble løst i rettsmekling, og kjøper ble tilkjent kr 400 000 i prisavslag.