Ny Avhendingslov og takstforskrift – erfaringer så langt

Nå har det gått et halvt år siden endringene i Avhendingsloven trådte i kraft. Vi har samlet et knippe eksperter til paneldebatt for å diskutere erfaringene så langt.

Endringene i Avhendingsloven, som regulerer bolighandelen mellom kjøper og selger, trådte i kraft 1. januar 2022. Regjeringens målsetting med endringene, sammen med innføring av minstekravet til innhold i tilstandsrapporter, er å redusere antall konflikter i forbindelse med boligtransaksjoner i det norske markedet.

Nå har det gått et halvt år, og så langt har tilbakemeldingene fra eiendomsmeglerbransjen vært preget av utfordringer og kapasitetsproblemer knyttet til gjennomføring av tilstandsrapporter.

- Vi ser at tilstandsrapport har blitt en enda viktigere del av eiendomsmeglerens verdikjede, og det er derfor utfordrende når dette blir en flaskehals i forbindelse med boligtransaksjonene, sier Christian Søhus, CCO i Söderberg & Partners.

Også takstbransjen kjenner på disse utfordringene, og bruker nå ca 30 % lengre tid per objekt enn tidligere.

- Færre takstmenn og forventningsstyring i forhold til selgers tilrettelegging for inspeksjon bidrar til kapasitetsutfordringer, sier Kenneth Hegge, Daglig leder i Supertakst.

Endringene har også ført til at boligkjøperne generelt har blitt mye mer interessert i å sette seg inn i boligens tilstand.

- Gode og effektive IT-løsninger er helt avgjørende for å få tilgjengeliggjort nok og riktig informasjon sier Terje Halvorsen, Co-founder i Vendu.

Supertrygg

Söderberg & Partners, Supertakst, Svea og Vendu har sammen lansert konseptet Supertrygg med følgende ambisjoner:

  • Redusere konflikter i boligmarkedet
  • Forenkle verdikjeden til eiendomsmegler
  • Finansiere takstkostnaden for selger

Supertryggkonseptet består av et effektivt bestillingssystem for meglerne, moderne og effektivt rapporteringsverktøy for takstmennene, samt  en digital løsning for tilgjengeliggjøring av informasjon knyttet til boligen – både for selger og kjøper. I tillegg finansierer Svea kostnaden for selger, slik at fakturaen først trekkes når boligen er solgt.

- Vi merker stor etterspørsel etter konseptet. Det appellerer til bransjen og de ulike aktørene fordi det har de riktige bestanddelene både for selger, kjøper og eiendomsmeglere. Velprøvde og effektive IT-systemer kan løse kapasitetsproblemene vi har opplevd til nå, samt bidra til en tryggere bolighandel, sier Christian Søhus.

Hvordan har dette gått så langt og hva blir viktig i tiden fremover?

- Mer tilgjengelig informasjon vil bidra til å styrke kompetansen – basert på fakta. Det vil kunne redusere konfliktnivået, og dermed gjøre bolighandel tryggere for alle involverte parter, avslutter Kenneth Hegge.