500 kontormøter

I 2022 besøkte vi ca. 500 meglerkontor (!). Møtene betyr mye for oss, men det er enda viktigere at de gir verdi til meglerne. Møtene evalueres fortløpende, og gir oss verdifull innsikt i vårt videre arbeid.

kontormøter.png

Etter møtene i fjor, har vi fått inn over 400 tilbakemeldinger. Det er veldig hyggelig å konstatere at tilbakemeldingene er gode.

Snittet er på hele 4,72 på en skala fra 1-5, hvor 1 er svært misfornøyd og 5 er svært fornøyd. Vi måler tilfredsheten på parameterne agenda, presentasjon og budskap, oppfølging og opplevd verdi.

Opplevd verdi

Opplevd kundeverdi er et veldig viktig parameter for oss, og her scorer vi 4,64 i snitt.

Fra spørsmålet «Er det andre ting du ønsker å ta opp med Söderberg & Partners?», har det kommet mange konkrete og gode innspill som vi tar med oss videre.

Tusen takk til alle som tar seg tid til å svare på våre undersøkelser. Det gir oss verdifull innsikt.

Ser frem til mange gode kontormøter også i 2023!

Har du spørsmål knyttet til undersøkelsen – ta gjerne kontakt med din KAM.