Fagkurs for eiendomsmeglere

Vi har så langt i år holdt mer enn 70 timer med kurs om alt som beveger seg i avhendingsloven – og litt til. Målet for 2023 er å øke dette tallet!

fagkurs toppmodul.jpg

Den siste måneden har det vært 5-timers oppsamlingskurs for eiendomsmeglere som trenger poeng i julestria. Det har vært fagkurs i Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Stavanger og Haugesund for totalt 669 eiendomsmeglere.

Tilbakemeldingene har vært veldig gode, og det gleder oss at meglerne har stor nytteverdi av kursets innhold, ikke bare poengene. 

«Bra kurs med relevante foredrag. Fint med eksempler som gjør det lett å relatere seg til.» 

«Bra kurs. Veldig bra lokasjon med gode stoler, bra lyd og enkelt å se presentasjonen.» 

«Veldig nyttig kurs. Jeg vil trekke frem Kirsten Gjermstad som fremsto særdeles tydelig, men begge foredragsholdere var åpenbart faglig dyktige og fikk frem budskapet på en interessant måte». 

 

Digitale fagkurs

Det er også hyggelig å se at det er god aktivitet på våre digitale kurs. På vår digitale plattform blir det lagt ut et digitalt, poenggivende kurs hvert kvartal for alle kundene våre.

Før jul vil det bli lagt ut et nytt kurs om problemstillinger knyttet til landbrukseiendom.