Boligen er nesten ny - trenger jeg boligselgerforsikring?

Når du skal selge en nyere bolig vil kjøper har høyere forventning til standard og kvalitet, og terskelen for å klage er derfor lavere enn ved kjøp av en eldre bolig.

nyere bolig.jpg

I tillegg til høyere krav, er det noen ting du som selger av en nyere bolig bør være oppmerksom på:

  • Kjøper har rett til, og kan kreve å forholde seg til sin kontraktspart - altså deg som selger.

  • Som selger kan du lett bli stilt til ansvar når kjøperen har en forventning om at «alt er perfekt».

  • Det er ofte lange og tunge prosesser hos store utbyggere, så det kan være krevende å henvise kjøper videre.

  • De fleste reklamasjoner på nyere boliger kommer 4. eller 5. året når ny eier starter oppussingsarbeid. Eventuelle garantier vil være utløpt på dette tidspunktet.

  • Selv om kjøper vinner en klagesak, og utbygger er betalingsdyktig, er det ingen garanti for at utbygger utbetaler erstatning. Har du forsikring, er du sikret utbetaling.

  • Det finnes dessverre useriøse utbyggere som ikke ønsker å være tilgjengelig for en kjøpers klager, årsaken kan også være at firmaet har gått konkurs.

Gå for en problemfri bolighandel og la boligselgerforsikringen ta seg av problemer som evt. måtte komme!